KATEKIZEM KATOLIKE CERKVE PDF

Kompendij družbenega nauka Cerkve (The Compendium of the Social Doctrine of the Katekizem katoliške Cerkve (Catechism of the Catholic Church). Katekizem katoliške Cerkve za mlade – čez nekaj tudi v slovenščini!! (knjiga, ne video:)). YouCat: v slovenščini ; katekizem Katoliške Cerkve za mlade. Front Cover. Ecclesia Catholica. Slomškova Založba, – pages.

Author: Toshakar Zurisar
Country: Portugal
Language: English (Spanish)
Genre: Spiritual
Published (Last): 28 May 2010
Pages: 210
PDF File Size: 12.18 Mb
ePub File Size: 5.25 Mb
ISBN: 688-9-72737-946-9
Downloads: 83438
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Fegor

Kako naj vrednotimo neenakosti med ljudmi? Your rating has been recorded.

Katekizem Katoliške cerkve

Ali imamo odgovornost pri grehih, ki jih storijo drugi? Kdo more prejeti ta zakrament? Kako se oblikuje vest, da bo pravilna katklike resnicoljubna? Katere so glavne sestavine pogreba?

Kaj je notranja pokora? V ta namen verkve potrebna celovita in trajna vzgoja, ki napreduje po stopnjah rasti. Kateri grehi zelo nasprotujejo zakramentu zakona? Imenuje se birmaker potrdi in okrepi krstno milost. Remember me on this computer. Kako se Jezus vede do sobote?

Kaj je upanje na novo kwtekizem in novo zemljo? To je moje telo, ki se daje za vas. Samo Bog ve za dan in uro te sodbe. Zakaj je molitev boj?

  ANALOG DESIGN ESSENTIALS WILLY SANSEN PDF

Katllike see what your friends thought of this book, please sign up. Pregrehe moremo porazdeliti v sedem tako imenovanih glavnih grehov, ki so: Zakaj sta umetna osemenitev in oploditev nenravni?

Bog ju je blagoslovil in jima rekel: Spomnil se je svoje dobrote do Abrahama in vseh njegovih potomcev.

Ali so strasti nravno dobre ali zle? Jezusa, svojega Sina, prosi za potrebe ljudi. V Stari zavezi so razne predpodobe krsta: To delajte v moj spomin. Sveti Duh ozdravlja in preoblikuje tiste, ki jih prejmejo. Sveti Duh je neviden, vendar ga spoznavamo po njegovem delovanju, ko nam razkriva Besedo in ko deluje v Cerkvi. Lists with This Book.

Tudi najbolj notranja molitev nikakor ne more shajati brez ustne molitve. Your list has reached the maximum number of items. Subjects Mladinska kateheza — Katekizem. Njim so razodete njegove skrivnosti. Je resnica in ljubezen. Kdo je delivec birme?

YOUCAT v slovenščini : katekizem katoliške Cerkve za mlade (Book, ) []

Obstaja moralna obveznost upreti se poveljem tistih, ki jih ukazujejo. Kaj moreta storiti zakonca, kadar nimata otrok?

Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Kaj je treba storiti, da se izognemo vojni?

Katekizem Katoliške cerkve – Kompendij

Ljubezen do ubogih se navdihuje ob evangeliju blagrov in Jezusovem zgledu v njegovi nenehni pozornosti do katoliie. Zato, ker je Sveti Duh ves v telesu, ki je Cerkev: Your request to send this item has been completed.

  CATALOGO VIMAR ARK PDF

Kadar Cerkev s svojo oblastjo prosi v imenu Jezusa Kristusa, da bi bila kaka oseba ali kak predmet zavarovan zoper vpliv hudobnega duha in odtegnjen njegovemu gospostvu, govorimo o eksorcizmu zarotovanju, izganjanju hudobnega duha. Katere so dobrine zakonske ljubezni, na katere je spolnost naravnana?

Kaj so sakralne stavbe? Jezus ga imenuje tudi: Trpljenje Kristusovo, utrdi me. Ta zakrament more prejeti vernik, ki se znajde v smrtni nevarnosti katoilke bolezni ali starosti. V evharistiji postane Kristusova daritev tudi daritev udov njegovega telesa. Tudi boter in botra ter celotna cerkvena skupnost nosijo del odgovornosti pri pripravi na krst katehumenat kakor tudi pri razvijanju vere kaatolike krstne milosti.

Bistveni sta dve prvini: Hkrati zaznava, da je bolezen skrivnostno povezana z grehom.